Zveza prijateljev mladine

Zveza prijateljev mladine Maribor je samostojna, prostovoljna, nevladna, neprofitna in humanitarna zveza društev, v katero je vključenih pet Društev prijateljev mladine z območja Mestne občine Maribor in primestnih občin. Deluje od leta 1953 in je članica ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE, ene največjih organizacij civilne družbe v Sloveniji.

 

Otrokom in mladostnikom ponuja ustvarjalne, zabavne in poučne prostočasne dejavnosti med počitnicami in šolskim letom. Deluje na področju varstva otrokovih pravic, ekologije, raziskovalne dejavnosti, svetovanja in informiranja. Mreži programe v šolah in organizira mestne prireditve namenjene otrokom. Programi se izvajajo v Domu ustvarjalnosti mladih v Mariboru, v soseskah in v mobilnem centru Leteči avtobus. V lastnih počitniških domovih v Poreču in na Pohorju organizira letne in zimske tabore, šole v naravi, seminarje, mednarodne izmenjave.

ZPM Maribor se odziva na aktualna družbena vprašanja in prispeva k oblikovanju pozitivnih vrednot življenja, otrok, mladostnikov in družin. Naš temeljni cilj je skrb za otroke in mladostnike, za družine v katerih živijo, za dvig kakovosti življenja, za zaščito njihovih pravic. Vzgaja k strpnosti, solidarnosti in neguje pomen socialnih stikov in človeških vrednot.

Programi ZPM Maribor:

– ustvarjalne delavnice med šolskim letom

– počitniške dejavnosti v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor – Počitnice s prijatelji

– letovanja v Poreču, na Pohorju in v tujini – Počitnice s prijatelji

– organizacija prireditev – Pustovanje, Dan Zemlje, Eko teden, Neresna olimpijada, Bralni maraton, Teden otroka®, Vesela pohorska sobota, Veseli december

– tabori za nadarjene – Omogočimo sanje

– raziskovalna dejavnost – Mladi za napredek Maribora

– vzgoja za demokracijo – Otroški parlament®

– telefon za otroke in mladostnike – TOM telefon®

– razvoj bralne kulture – Bralna značka®

 

Mejniki v zgodovini ZPM Maribor:

– 1951ustanovitev prvega Društva prijateljev mladine (DPM) Maribor
1952 – prevzem praznovanj Novoletne jelke in organizacija obiska dedka Mraza, začetek prve šole za starše v Mariboru in državi
1953ustanovitev ZPM Maribor, ustanovitev ZPM Slovenije
– 1965 – začetek organiziranih pustovanj za otroke v Mariboru
– 1967 – ustanovitev odbora Prežihove bralne značke v Mariboru
– 1968 – delovanje 36 Društev prijateljev mladine (DPM) na območju občine Maribor
– 1974nakup Doma Miloša Zidanška na Pohorju (DMZ)
– 1986 – prvi telefon z osebe v stiski v Mariboru TIN (telefon, informacije, nasveti)
– 1987 – ZPM Maribor se preseli v stavbo na Razlagovi 16 – Dom ustvarjalnosti mladih Maribor (DUM)
– 1988
zgrajen Vzgojno-izobraževalni in rekreacijski center v Poreču (VIRC)
– 1989 – ukinitev Pionirske organizacije
– 1990 – program Nežka za pomoč družinam z otroki, prvi Otroški parlament v Mariboru, novo poimenovanje za decembrske prireditve za otroke Veseli december
– 1992 – šola za begunske otroke v DUM-u
– 1995 – začetek delovanja TOM telefona za otroke in mladostnike v Mariboru, razvija se mreža po Sloveniji
– 1996v ZPM Maribor vključenih 5 lokalnih DPM
– 1998ZPM Maribor dobitnik prvega zlatega priznanja Slovenske filantropije in prejme listino mesta Maribor, začetek delovanja Letečega avtobusa
– 2002 – iz donatorskih sredstev postavljeno prvo igralo ob Pekrskem potoku
– 2003Majda Struc, predsednica ZPM Maribor prejeme zlati grb mesta Maribor
– 2007 – prevzem programa Mladi za napredek Maribora
– 2013 – 60 let ZPM Maribor

 

Zveza prijateljev mladine Maribor

Razlagova ulica 16

2000 Maribor

 

Tel. št.: 02 229 69 10

E-naslov: zpm@zpm-mb.si

Spletna stran: http://zpm-mb.si/

Facebook: https://www.facebook.com/zveza.maribor